ورود به سامانه جدید 

نام کاربری : گذرواژه :

 برای ورود به سامانه قدیم کلیک نمایید

قیمت شماره های 1000 برای نمایندگان و کاربران

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران (غیرسفارشی)

کاربران (سفارشی)

نمایندگان(غیرسفارشی)

نمایندگان(سفارشی)

1

1000XXXXXXXXXX

14 رقمی

30.000

35.000

25.000

30.000

2

1000XXXXXXXXX

13 رقمی

70.000

95.000

65.000

90.000

3

1000XXXXXXXX

12 رقمی

100.000

170.000

95.000

160.000

4

1000XXXXXXX

11 رقمی

180.000

310.000

170.000

290.000

5

1000XXXXXX

10 رقمی

190.000

450.000

185.000

435.000

6

1000XXXXX

9 رقمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

7

1000XXXX

8 رقمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

8

1000XXX

7 رقمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

9

1000XX

6 رقمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود

تعرفه پيامك در خطوط 1000

تعرفه پیامک در اپراتور 1000 مانند سایر تعرفه های پیامک سایت می باشد با این اختلاف که ارسال به ایرانسل و تالیا در این اپراتور 1.5 برابر همراه اول می باشد.

تفاوت شماره هاي سفارشي و غير سفارشي

شماره های سفارشی : شماره هایی هستند که کلیه ارقام را شما انتخاب می کنید.

شماره های غیرسفارشی : شماره هایی هستند که به طور تصادفی توسط اپراتور برای شما انتخاب می گرد