ورود به سامانه جدید 

نام کاربری : گذرواژه :

 برای ورود به سامانه قدیم کلیک نمایید

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه آژانس های مسافرتی

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه بیمارستان ها

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه دانشگاه ها

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه شرکت ها

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه شرکت های بیمه

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه فرهنگسراها

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه مدارس و آموزشگاه ها

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه نشریات

o       کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه هتل ها