ورود به سامانه جدید 

نام کاربری : گذرواژه :

 برای ورود به سامانه قدیم کلیک نمایید

 

قیمت شماره های 3000 برای نمایندگان و کاربران

در صورت فعالسازی شماره اختصاصی به هیچ عنوان امکان تغییر شماره و یا بازگشت هزینه نمی باشد. پس در انتخاب شماره مورد نظر خود دقت نمایید.

قیمتهای زیر فقط تا پایان هفته جاری اعتبار دارند.

لیست قیمت شماره های اختصاصی برای کاربران و نمایندگان محترم تك

نوع شماره

کاربران

نمایندگان

14 رقمی

30.000 تومان

25.000 تومان

12 رقمی

130.000 تومان

120.000 تومان

10 رقمی

170.000 تومان

 160.000 تومان

8 رقمی

تماس گرفته شود

تماس گرفته شود